Your browser does not support JavaScript!
國立清華大學106學年度學士班轉學生甄試錄取報到須知及相關表件

請務必詳閱,以免影響權益!!

相關連結:

   [校務資訊系統](抵免申請,於1月16日後開放系統建檔)   [抵免學分相關規定]                   

有住宿需求者,請依住宿組首頁公告方式辦理.學號將於12月15日前公告於本網.

 

106轉學生甄試錄取生報到須知

106身份證影本暨照片黏貼表

106轉學生甄試錄取生延遲繳交切結書

106轉學生甄試錄取生放棄入學聲明書

 

瀏覽數